Voor zover het binnen de macht van DRG ligt wordt geprobeerd om onze impact te verkleinen. Dit doen wij door op zoek te gaan naar duurzame alternatieven, zowel voor onze opdrachtgevers als binnen onze eigen organisatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg voor een beter milieu bij onszelf begint. Daarom worden er intern waar mogelijk milieu besparende maatregelen genomen op het gebied van huisvesting, afvalscheiding, energieverbruik, logistiek, inkoop en voedselverspilling.

Wij betrekken al onze medewerkers actief bij ons duurzaamheidsbeleid en geven hen de benodigde handvatten om de organisatie van evenementen, campagnes en reizen zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Ook geloven wij in de kracht van onze werknemers en nodigen hen uit zelf mee te denken over hoe wij onze werkzaamheden en diensten verder kunnen verduurzamen.

Wij werken steeds vaker met inkopers, productmanagers, eventlocaties en F&B partners samen te werken die hun verantwoordelijkheid nemen en een steentje bijdragen aan het verbeteren van milieu en maatschappij. Zo heeft Congress Creation een complete lijst van leveranciers in Nederland die ieder op hun eigen manier duurzaam ondernemen. Denk aan locaties die materiaal of regenwater hergebruiken en zonne-energie of duurzame stadswarmte gebruiken. Onze doelstelling is om in Nederland binnen vijf jaar met 50% duurzame leveranciers te werken.

Wij stellen ons ten doel om onze opdrachtgevers zoveel als mogelijk te informeren over duurzame alternatieven bij een reis. Enerzijds over de bijdrage die wij zelf (kunnen) leveren en anderzijds over de bijdrage die de opdrachtgever kan leveren.

Wij moedigen alle concrete en relevante initiatieven met betrekking tot duurzaam toerisme aan en werken wanneer mogelijk graag aan dergelijke initiatieven mee. Zo is Holland Destination Management continue op zoek naar partners die concreet bijdragen aan (één of meer van de) de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Wij worden enthousiast van opdrachten die bijdragen aan een duurzame toekomst en dragen graag bij aan de impact ervan. Zo ondersteunt Artifex bijvoorbeeld het project BeeTotems for RefuBees dat middels kunst aandacht vraagt voor de wilde bijensterfte.

Wij werken in co-creactie met onze klanten om de gewenste duurzame doelstellingen van de klant te integreren in het samen te ontwikkelen concept van een evenement/reis/congres.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat toerisme alleen op verantwoorde wijze toekomstbestendig is. We behouden de unieke landschappen binnen Nederland én daarbuiten graag voor het nageslacht. Daarom hebben we onze bedrijfsvoering zo ingericht dat onze activiteiten bijdragen aan het welzijn van mens, dier en planeet, zonder dat dit afdoet van de kwaliteit van de reis. Wij zijn van mening dat de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking, behoud van natuur en omgeving op de bestemmingen van vitaal belang zijn om verantwoord reizen mogelijk te maken en voor de toekomst mogelijk te houden.

Wij wijzen reisleiding en alle andere medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam toerisme.

Waar en wanneer mogelijk selecteren wij onze leveranciers en lokale agenten onder meer op aantoonbare prestaties op het gebied van duurzaamheid. Zo maakt GI Travel haar lokale agenten bewust van het eigen beleid op het gebied van duurzaam toerisme en verlenen zij, waar mogelijk, ondersteuning aan diezelfde partners om duurzamer te opereren.